fredag 13 februari 2009

Dagens udda diagnos: Cotards syndrom

...så om Capgras syndrom handlar om oförmågan att erkänna sina närmaste; vad skulle då hända om man inte erkände sin egen existens?

Cotards syndrom. Den totala misären; en sorts "locked-out syndrome".

En patient med Cotards (kan liksom Capgras uppstå efter skallskada) kan inte känna igen sig själv – i den betydelsen att "det där är jag" helt uteblir (titta dig själv i spegeln ett par gånger så förstår du). En känsla av total ihålighet kan inträda och patienten kan tro sig vara urholkad; inälvorna är borta och kanske också blodet. Vidare följer ofta en oförmåga att inse sina grundläggande behov: Varför skall jag äta, jag är ju död? Vems döda, kalla arm är det här, som sitter fast på någons kropp?

Ja, jag har träffat en Cotardpatient (extremt ovanligt). Utrymme för filosoferande, efteråt; huga.

Inga kommentarer: