måndag 22 december 2008

För övrigt

Angående den nya MAFIAA-strategin i USA, att vända sig till internetleverantörer för att stänga av deras kunder (den strategin kommer med säkerhet hit om några år, efter att ett antal Svenska privatpersoner enligt IPRED1 stämts på fantasibelopp i civilrätt och mediabolagen ådragit sig ännu mer berättigat hat):

Internetleverantörer skall fungera som Posten: En neutral transportör som varken öppnar breven eller skickar dem fel.

(Oscar Swartz på SVT Opinion). Word!

Jag har inte ens lust att tänka civiliserade tankar om sådana as som dessa mediabolag som snart kommer att skicka utpressningsbrev till vem som helst. Dö, dö, döö! Gärna plågsamt. Innan ni fem läsare blir upprörda vill jag bara upplysa om att dessa bolag kommer att dö. Oundvikligen! Andra kommer att ta deras plats; sådana som inser möjligheterna och inte betraktar sina kunder (t ex en fjärdedel av Sveriges befolkning) som sina fiender.

Inga kommentarer: